Odpowiedzialność za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów masowych – ubezpieczenie

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Odpowiedzialność za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów masowych – ubezpieczenie

O szkoleniu

Szkolenie jest kierowane do producentów, importerów, hurtowników i detalistów wszelkich dóbr konsumpcyjnych wprowadzanych na rynek polski i inne rynki europejskie.

Analizujemy w nim ryzyko powstania odpowiedzialności za produkt wyrządzający szkody (tzw. produkt niebezpieczny) obarczające wskazane podmioty.

Wskazujemy na praktyczne skutki norm cywilnoprawnych oraz na możliwości zastosowania metodyki ubezpieczeniowej.

Szkolenie oparte jest o liczne przykłady zdarzeń szkodowych krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za produkt

 • Znane i mniej znane przypadki produktów niebezpiecznych (leki, azbest, inne).
 • Odpowiedzialność za produkt w Europie i na świecie.
 • Dyrektywy Unii Europejskiej, judykatura.
 • Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie OC- produktu.
 • Podmiotowy zakres odpowiedzialności za produkt.
 • Określenie produktu i znaczenie wprowadzenia na rynek.
 • Podstawy egzoneracji, czyli możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności.
 • Szkoda z OC – produktu i inne aspekty odpowiedzialności.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Znaczenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w przedsiębiorstwie.
 • Ubezpieczenia w metodyce zarządzania ryzkiem.
 • Oferta rynkowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej za produkt.
 • Typowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Wyłączenia odpowiedzialności i ich praktyczne konsekwencje.
 • Ważne klauzule dodatkowe – wycofanie produktu z rynku, szkody seryjne, inne.
 • Uwagi na temat prawidłowej likwidacji szkód z OC-produktu.
 • Procedura odwoławcza, polubowna i sądowa w praktyce.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY