Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zadośćuczynień w szkodach osobowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zadośćuczynień w szkodach osobowych

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

  • kancelarie odszkodowawcze
  • agenci
  • brokerzy
  • pracownicy firm ubezpieczeniowych
  • kancelarie radcowskie i adwokackie

Program szkolenia

Część I: wprowadzenie
1. Szkody osobowe – tendencje rozwojowe w praktyce krajowej i zagranicznej
2. Przegląd zmian ustawowych i tendencji orzecznictwa krajowego
3. Praktyka funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych
4. Problem rażących dysproporcji miedzy decyzjami ubezpieczycieli a orzecznictwem sądowym
5. Raporty i wystąpienia Rzecznika Finansowego
6. Podstawa prawna oraz znaczenie rekomendacji KNF

Część II: organizacja procesu likwidacji szkód osobowych
1. Podstawowe założenia organizacji likwidacji szkód osobowych
2. Zarząd ubezpieczyciela i jego obowiązki
3. Kontrola wewnętrzna – organizacja i zadania
4. System informacji zarządczej
5. Warunki zastosowania outsourcingu – odpowiedzialność , umowa
6. Pracownicy likwidacji szkód osobowych – wynagradzanie i szkolenie

Część III: określenie rozmiaru szkody osobowej i wypłata świadczenia
1. Majątkowe i niemajątkowe elementy szkody osobowej
2. Szkody majątkowe związane z uszkodzeniem ciała
3. Charakter i pojęcie zadośćuczynienia
4. Wzorcowe systemy określania wysokości zadośćuczynień (Knochentabelle) i ich polskie odpowiedniki (HBT, ICF)
5. Konsekwencje wprowadzenia rekomendacji KNF
6. Szkoda wynikająca ze śmierci osoby bliskiej
7. Szkody majątkowe związane ze śmiercią osoby bliskiej
8. Wyliczenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
9. Konsekwencje wprowadzenia rekomendacji KNF
10. Zyski utracone w skutek szkody osobowej 

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY