Szkody osobowe w praktyce kancelarii odszkodowawczej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkody osobowe w praktyce kancelarii odszkodowawczej

Program szkolenia

1. Szkody osobowe w działalności zakładów ubezpieczeń

 • Praktyki firm ubezpieczeniowych w zakresie szkód osobowych
 • Rekomendacja KNF w zakresie likwidacji szkód osobowych
 • Problematyka szkód osobowych w orzecznictwie sądowym
 • Mediacja Rzecznika Finansowego i sądownictwo polubowne

2. Szkoda osobowa w polskim prawie cywilnym

 • Hipoteza dyferencyjna i jej stosowanie w szkodach osobowych
 • Związek przyczynowo skutkowy i jego szczególne odmiany
 • Zasady odpowiedzialności w różnych obszarach generujących szkody osobowe

3. Szkoda z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia

 • Szkody majątkowa – rodzaje, problemy dowodowe, rozmiar
 • Szkody niemajątkowe – krzywda
 • Problematyka określenia rozmiaru szkody niemajątkowej
 • Praktyka wymiaru zadośćuczynienia
 • Krzywda członków rodziny

4. Śmierć osoby bliskiej

 • Szkoda majątkowa – koszty pochówku, renta
 • Odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej
 • Szkoda niemajątkowa – krąg uprawnionych, wymiar

5. Utracone korzyści

 • Stosowanie metody dyferencyjnej do wyliczenia utraconych korzyści
 • Szczególne przypadki utraconych korzyści

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY