Ubezpieczenie D&O w praktyce

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenie D&O w praktyce

Program szkolenia

1. Konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Stwierdzenie istnienia pokrycia ubezpieczeniowego. Problematyka wyzwalaczy czasowych oraz nietypowych elementów szkody jak czysta strata finansowa, szkody rykoszetowe. Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności i podstawy odmowy wypłaty z OC.

2. Osobista, majątkowa odpowiedzialność zarządzających

Normy prawa narzucające odpowiedzialność członków organów, dyrektorów, głównych księgowych i innych osób decyzyjnych. Poziom zawinienia zarządzającego. „Business judgment rules”. Pojęcie szkody. Rozmiar szkody. Przykłady.

3. Istota i konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)

Ubezpieczenie D&O, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. D&O jako zawarte na cudzy rachunek. Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O. Problematyka nadużycia stosunku umowy ubezpieczenia D&O.

4. Określenie zdarzenia szkodowego w D&O

Klauzula czasowa „claims made” w D&O. Wady i zalety systemu claims made. Podanie okoliczności istotnych dla oceny ryzyka – zakres informacji i osoby zobowiązane do ich podania. Problematyka wiedzy osoby prawnej. Stosowanie daty retroaktywnej. Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. Uwagi dotyczące likwidacji szkód – przykłady.

5. Optymalizacja zakresu ochrony

Istotne rozszerzenia odpowiedzialności i dodatkowe elementy ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Koszty wizerunkowe i inne. Ograniczenia techniczno-ubezpieczeniowe – sumy gwarancyjne, udziały własne.

6. Przykłady ubezpieczeń D&O w praktyce

Przykładowe OWU ubezpieczyciela. Przykładowa umowa ubezpieczenia z maksymalnym zakresem ochrony. Przykłady innych umów.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY