Ubezpieczenie OC działalności wg klauzul brokerskich

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenie OC działalności wg klauzul brokerskich

Program szkolenia

1. Podstawy odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczenie

 • odpowiedzialność odszkodowawcza i inne rodzaje odpowiedzialności
 • odpowiedzialność cywilna w OWU firm ubezpieczeniowych
 • przebieg zdarzenia szkodowego wg. bow tie analysis
 • zdarzenie szkodzące - wina, rygor prawny
 • szkoda i jej rozmiar
 • związek przyczynowy
 • rygory odpowiedzialności cywilnej i ułatwienia dowodowe
 • przykładowe systemy norm odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność przewoźnika, posiadacza budowli i inne)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • zjawisko "long tail riskâ"
 • triggery czasowe i ich zastosowanie w OWU ubezpieczycieli

2. Wybrane klauzule brokerskie

 • OC produktu jako klauzula i jako zakres rozszerzony OWU
 • rozszerzenie OC - produktu (szkody z połączenia, klauzula maszynowa i inne)
 • OC podwykonawców w tym klauzula cross-liability
 • OC pracodawcy
 • OC z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości
 • OC za własne i powierzone mienie ruchome
 • OC za szkody środowiskowe
 • objęcie czystych strat finansowych
 • wybrane klauzule branżowe - gastronomia, medycyna, hotelarstwo, parkingi strzeżone, ochrona mienia i inne

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY