Szkolenia, które oferujemy z zakresu OC

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenia, które oferujemy z zakresu OC

Program szkolenia

1. Fundamenty odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczenie

2. Odpowiedzialność cywilna zarządzających osobami prawnymi i jej ubezpieczenie (D&O)

3. Odpowiedzialność cywilna zarządców dróg i jej ubezpieczenie

4. Odpowiedzialność cywilna architektów i inżynierów budownictwa – ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne.

5. Odpowiedzialność cywilna biur geodezyjnych i optymalizacja ubezpieczenia

6. Odpowiedzialność cywilna producenta i dystrybutora za produkt i jej ubezpieczenie

7. Odpowiedzialność cywilna  przewoźników krajowych i jej ubezpieczenie

8. Odpowiedzialność cywilna przewoźników międzynarodowych – ubezpieczenie

9. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy budynków i budowli – ubezpieczenie

10. Odpowiedzialność cywilna firmy budowlanej – optymalizacja zakresu ubezpieczenia OC

11. Odpowiedzialność cywilna posiadaczy psów i innych zwierząt – ubezpieczenie

12. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody pracowników doznane w wyniku mobbingu i dyskryminacji – ubezpieczenie

13. Odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy – ubezpieczenie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY